Blog Image

Årskurs 7

Vecka 48

Uncategorised Posted on fre, november 27, 2020 14:38:25

Veckobrev vecka 48 

 

Det finns elever som slarvar med de regler och rutiner som finns, exempelvis att lämna in telefonen, duscha efter idrotten, ta med penna och sudd till lektionerna och att vara i tid till lektionerna. Det slarvas även fortfarande med att ha laddad dator till lektionerna. Påminn gärna hemma om detta. 

Ämnesplaneringar för vecka 49

 

SVENSKA: 

Eleverna jobbar nu med grupparbeten om Sveriges nationella minoritetsspråk. Det kommer att fortgå ca en och en halv vecka till.

 

ENGELSKA:

Alla klasserna har nu gjort en läs- och en hörförståelse, och under kommande veckor kommer vi att låta dem göra ytterligare tester för att de ska få visa vad de kan. Vi inleder även ett nytt arbetsområde under v. 49. De ska få påbörja läsningen av Diary of a Wimpy Kid. 

 

MATEMATIK:

Vi kommer i nästa vecka att börja arbeta med geometri i samtliga klasser.

 

FYSIK: 7c har fysikprovtisdag och 7atorsdag. Jag har lagt ut repetitionsuppgifter i Classroom som är bra att titta igenom. Följande begrepp ska testas av: Marktryck, vattentryck, lufttryck, värmeledning och värmespridning. /Christian

 

KEMI: Grupp 72 har prov på torsdag den 3/12, 73 på fredag den 4/12 och 76 har fått framflyttat till vecka 50 måndagen den 7/12.

Provet kommer att handla om eld och brand (brandtriangeln), blandningar och aggregationstillstånd.

På Gleerups finns några mycket informativa och bra filmer: a4580, a2404, a2359, a2483, a9750 och a4479

Dessutom kan man läsa följande artiklar på Gleerups: a630, a223, a572, a151, a911, a916, a703, a212, a167, a203, a114, a796, a901 och a817  /Barbro

 

TEKNIK: Vi avslutar nu teknikprojektet. På fredagen den 4:e ska ritningar, kastmaskin och den skriftliga analysuppgiften vara klara och inlämnade för bedömning.

 

MODERNA SPRÅK:

 

Franska: Vi har jobbat med: djur, muntliga redovisning och skrivit en blogg 

 

Spanska: Sonnys grupp: Prov i hörförståelse tisdag 1:a december.

Alfredos grupp: Prov på tisdag om mat och sporter. Hörförståelse och läsförståelse. 

 

IDROTT:  Vi har jobbat färdigt med rörelser till musik. Alla har jobbat väldigt bra, så roligt att se! 

Nu går vi över till Badminton och tränar på spelförståelse, egen färdighet i olika slag, fotarbete, regler och taktiskt tänk. (området Rörelse/lekar,spel och idrotter). /Catharina

 

MUSIK: Vi spelar vidare i våra band där de alternerar kring instrumenten bas, trummor samt gitarr/piano. Parallellt arbetar vi med att skapa kortfilmer med musik. 

 Vecka 47

Uncategorised Posted on fre, november 20, 2020 14:32:12

Veckobrev vecka 47

 

Många elever slarvar med att ladda upp sin dator inför skoldagen. Ta ett snack mer era barn kring detta.

 

Ämnesplaneringar för vecka 48

 

SVENSKA: 

De som inte har redovisat sina bildanalyser gör sig beredda till på måndag. I nästa vecka påbörjas ett nytt arbetsområde.

 

 

ENGELSKA:

Många har redovisat sina delstater, men de som ännu inte gjort det behöver vara beredda i början på nästa vecka. (För 7A gäller måndag).

 

MATEMATIK: Nu är det repetition som gäller inför provet som är fredagen den 27/11.

 

NO: 

Kemi grupperna 72, 73 och 76:

Vi har arbetat med tre olika kapitel i Gleerups som handlar om olika fysikaliska förändringar som ändring av aggregationstillstånd (fast, flytande och gas) och olika blandningar samt eld och brand. Informerar redan nu om att prov på detta är inplanerat om två veckor och eleverna har information om aktuella sidor i Gleerups. Eleverna kommer i nästa vecka att få lektionstid till att förbereda sig.

 

FYSIK: 7a och 7c. Vi har pratat om värme, termometrar, termostater och värmespridning den här veckan. I nästa vecka väntar repetition inför kommande prov v. 49./Christian

 

TEKNIK: I nästa vecka ska kastmaskinerna vara klara och sedan avslutar vi teknikprojektet med en analysuppgift. /Christian

 

SO: På tisdag är det första provet på Europa. Då blir det namngeografi. Vi har gått igenom vad som kommer på provet tre gånger. På textdelens tre första sidor finns sju uppgifter som har anknytning till namngeografin. Till provet hör också delar av fyra kartor A, B, C och E. Sista delen av geografin, som redan är igång, är natur och kulturgeografi som testas i december.

 

MODERNA SPRÅK:

 

Franska: Vi har jobbat med: djur, muntliga redovisning och skrivit en blogg 

 

Tyska: 

 

Spanska: Vi har jobbat med sporter och vanliga verben “jugar” och “hacer. Vi har tränat också med regelbundna verben på spanska.

 

IDROTT:  P g a sjukdom behöver vi göra färdigt arbetsområdet “Träningsprogram till musik” de 2 första lektionerna i veckan där grupperna som slutprodukt ska lägga upp ett filmklipp i Classroom (= varje grupp måste ha med en laddad dator) samt utvärdera sitt arbete genom kamratbedömning utifrån en matris. Därefter kommer terminens sista veckor handla om lekar och spel: Badminton och sist Volleyboll. /Catharina

 

 

Musik:

Eleverna har börjat att jobba med film och musik där de har fått börja med att analysera hur musiken påverkar uppfattningen av en filmscen. Parallellt har vi startat upp bandspel där alla ska få träna på gitarr/piano samt trummor och bas.

 Vecka 46

Uncategorised Posted on fre, november 13, 2020 14:26:07

Veckobrev vecka 46

 

Nästa vecka är det 7c:s tur att ha individuella hälsosamtal med Marie. 

 

Vi går nu in i slutfasen av terminen och det är viktigt att alla eleverna håller i och jobbar på fram tills julavslutningen.

Ämnesplaneringar för vecka 47

 

SVENSKA: 

Eleverna avslutar sina bildanalyser i kommande vecka med presentationer för klasskompisarna. Några kan behöva arbeta ifatt hemma över helgen.

 

 

ENGELSKA:

Vi fortsätter med  med presentationer kring delstater i USA. De har skrivit en text om en av dem och sedan kommer de att presentera den framför gruppen. Presentationen ska handla om: var den ligger, historia, natur, djuren och roliga fakta.

 

MATEMATIK:

Vi fortsätter med algebra och ska nu börja repetition inför provet om två veckor.

 

FYSIK 7A och 7C. 

Den här veckan har vi arbetat med lufttryck, marktryck och vattentryck. Eleverna har fått i läxa att ta reda på om de har ett över- eller undertryck hemma och om det finns till- och frånluftsventiler. Nästa vecka ska vi arbeta med värme. /Christian

 

BIOLOGI:

Prov i ekologi i nästa vecka för 7B (torsdag) och 7D (fredag)

Viktiga begrepp att förstå är ekosystem, näringskedja, näringsväv och näringspyramid samt kretslopp inklusive fotosyntes och cellandning. Vidare har vi även diskuterat hållbar utveckling som t e x  källsortering och miljömärkning men också den globala uppvärmningen med fokus på växthuseffekten. 

Viktiga sidor i Gleerups: a365, a5904, a8564, a6112, a4035, a9257, a5641, a9373, a6760, a2852, a8101 samt filmer a8895, a7181, a1771 och a5532.

 

TEKNIK: 

Vi är i slutfasen av bygget med kastmaskinerna. Eleverna har arbetat engagerat i mindre grupper och snart är det dags att skriva en avslutande analys av arbetet. /Christian

 

SO:

Det är halvtid i Europaarbetet. Från måndag ska vi rätta arbetet. I slutet av veckan så kommer vi att arbeta med kultur- och naturgeografi. 

 

FRANSKA: Vi har jobbat med: djur, muntliga redovisning och skrivit en blogg

 

SPANSKA: Vi har jobbat med mat, att beställa mat på spanska och siffor (100-1000).

 

IDROTT:  Eleverna jobbar just nu med att träna in en dans som de sedan ska visa upp.

 

MUSIK:

Eleverna fortsatta prov i musik från olika delar av världen grupp 74 kommer att ha sitt prov på onsdag nästa vecka. Vi börjar på att spela i band (bas, trummor, piano/gitarr). Vi arbetar även med film och musik där de kommer att få göra små kortfilmer att skapa musik till.

 Vecka 45

Uncategorised Posted on fre, november 06, 2020 14:38:25

Veckobrev v.45

 

På grund av den rådande pandemin har vi beslutat att ställa in läxhjälpen på onsdagarna då många elever från olika årskurser blir ihopmixade. År 7 (7a, 7b och 7c) kommer att äta sin lunch i klassrummet på torsdagar för att glesa ur i matsalen.

 

Stefan Åkerblom kommer undervisa i tyska under 3 veckor tills ordinarie lärare Felix Meyer är tillbaka.

 

Vi har haft avstämning och vet nu hur alla elever ligger till i de olika ämnena just nu. Om det finns risk för att en elev inte når målen till Jul så kontaktar vi er. Eleverna har även möjligheten att få ta del av nulägesrapporten i början på nästa vecka. 

 

Ämnesplanering vecka 46

 

Engelska 

Eleverna jobbar vidare på sina presentationer om en amerikansk delstat.

 

Svenska

Eleverna har tränat lite mer på läsförståelse och ska få göra ett läsförståelsetest på onsdag v.46. Detta är dock inget eleverna kan förbereda sig inför, utan de gör helt enkelt sitt bästa den dagen. De flesta har även redovisat sina 5 nya ord. 

 

Matematik

7c och d: Vi arbetar vidare med algebra och kommer att börja med ekvationer med x i båda leden samt problemlösning. Det är viktigt att eleverna följer sin planering då det är många nya begrepp som kommer in under denna period. 

7A och 7B har den här veckan arbetat vidare med algebra med fokus på ekvationer. 

Hela årskursen kommer att ha prov fredagen den 27 november.

 

Geografi

Vi närmar oss halvtid i de geografiska studierna av Europa. Av olika anledningar är eleverna inte på samma ställe. De elever som inte passerat sidan 3 i Europahäftet bör arbeta hemma. Det finns kopierade lärobokssidor att hämta i salen. Glöm inte att få med SO-mappen tillbaka till skolan på måndag. De som gjort sidan fem och karta G arbetar med ¨sitt land¨.

 

Teknik

Vi går nu in i slutfasen av bygget med kastmaskinerna./Christian

 

Biologi

7B och 7D har prov om två veckor på Ekologi.

Viktiga begrepp att förstå är ekosystem, näringskedja, näringsväv och näringspyramid samt kretslopp inklusive fotosyntes och cellandning. Vidare har vi även diskuterat hållbar utveckling som t e x  källsortering och miljömärkning men också den globala uppvärmningen med fokus på växthuseffekten. 

Viktiga sidor i Gleerups: a365, a5904, a8564, a6112, a4035, a9257, a5641, a9373, a6760, a2852, a8101 samt filmer a8895, a7181, a1771 och a5532.

 

Spanska: Grupp 1, lärare Sonny: Vi arbetar vidare med tema skola. Eleverna får lära sig vad de olika skolämnena heter på spanska och de får lära sig tiden.

Grupp 2: Vi fortsätter med mat, siffror (100 – 1000) och vanliga frågeord på spanska. Vi har läst en dialog i “matsalen” och svarade på några frågor kring den. 

 

Idrott

Vi jobbar vidare med träningsprogram till musik i mindre grupper som är en processuppgift från att hitta en lämplig låt, sätta rörelser till som ska syfta till att få upp pulsen och engagera hela kroppens muskler. Därefter filmas arbetet och läggs in i Classroom för att också kunna själv se processen/utvecklingen. Bara jag som lärare och den som lägger in uppgiften har åtkomst till filmklippet. Färdiga resultatet läggs upp vecka 47. /Catharina 

 

Fysik:

Eleverna har fått tillbaka sina fysikprov som de skrev före lovet. Om ni vill se dom så be era barn att ta hem proven, de finns hos mig just nu. Nu ska vi ta oss an avsnitten tryck och värme. /Christian

 Vecka 43

Uncategorised Posted on fre, oktober 23, 2020 14:09:57

Veckobrev vecka 43

Nästa vecka är det höstlov 

Ämnesplaneringar för vecka 45

 

SVENSKA: 

Vi kommer att börja med ett nytt arbetsområde, vilket betyder att man får skriva klart Ön hemma om man inte redan gjort det. LÄXA: Under lovet ska eleverna lära sig 5 nya svenska ord som de ska redovisa när de kommer tillbaka.

 

 

ENGELSKA:

7A: Ett nytt arbetsområde påbörjas veckan efter lovet. LÄXA: Under lovet ska eleverna lära sig 5 nya engelska ord som de ska redovisa när de kommer tillbaka.

 

MATEMATIK: 7 c och d: Vi har nu kommit till området mönster. Det är tacksamt om eleverna repeterar vad vi tidigare har gått igenom då det är lätt att glömma när det ledighet….. De jobbar på bra. För de elever som tyvärr har varit sjuka är det viktigt att försöka att arbeta i kapp. Lycka till!

7A och 7B: Vi har börjat arbeta med algebra och just nu är eleverna igång med gleerups men senare kommer de även att få uppgifter i pappersform. Ett antal elever som behöver arbeta mer med grunderna i taluppfattning, för att bli säkrare, har fått ut ett häfte med diverse uppgifter som de kan jobba med både hemma och i skolan. 

 

FYSIK: Efter lovet får 7a och 7c tillbaka sina fysikprov. Sedan ska vi prata om marktryck, vattentryck och lufttryck. /Christian

 

TEKNIK: Vi fortsätter med att bygga kastmaskiner. /Christian

 

SO: Nu är kartkunskapen avslutad och nu övergår vi till Europas geografi.

 

IDROTT:  Vi startar upp nytt område: rörelse till musik. Olika aktiviteter som fotbollsworkout(exempel här: https://www.youtube.com/watch?v=K_3oHQnBeig ) och rörelselekar till musikens takt. Uppgift i mindre grupper att skapa ett uppvärmningsprogram till en låt.

MUSIK:Eleverna har redovisat sina melodier på piano/gitarr. En grupp har haft prov i musik från olika delar av världen (grupp 71 och 74 kommer att ha provet efter lovet). Vi börjar efter lovet på att spela band samt arbeta med film och musik.

 

SLÖJD: 

På trä och metallslöjden börjar flera delar till konsolen bli klara, efter lovet kommer vi börja montera den med traditionen nitning. Veckan efter lovet kommer eleverna få hem en lapp med begreppen som det kommer vara ett test på näst sista skolveckan (vecka 51). Begreppen finns även i Classroom.

 Vecka 42

Uncategorised Posted on fre, oktober 16, 2020 14:28:24

Hej

Vi lärare arbetar just nu med att dokumentera elevernas kunskaper i respektive ämne. Alla undervisande lärare markerar på vilken nivå eleverna befinner sig på just nu. Detta kommer ni få ta del av i v. 45 eller 46. 

Ämnesplaneringar för vecka 43

 

SVENSKA: 

Vi finslipar skrivprojektet Ön (en del kan behöva arbeta lite hemma för att komma ikapp) och ger kamratrespons på alla fyra kapitlen. I kommande vecka ska alla elever göra diagnoser i svenska (rättskrivning, ordförståelse och läsförståelse). Observera att detta inte är något eleverna kan eller ska träna inför.

 

 

ENGELSKA:

7A: Vi ska påbörja ett nytt arbetsområde i kommande vecka. Jag vill även påminna / informera om att eleverna har läxa varannan vecka. De hittar denna i Classroom. Förra veckans läxa var dåligt påläst av många, men jag hoppas på ett bättre resultat nästa gång.

 

7B,C,D: Nu är vi klart med Amerikanska val och kommer vi till den andra enhet. Vi börjar med “Choices” som innehåller recensioner, regelbundna och oregelbundna substantiver, reklamer och en typ av dagböcker.  

 

MATEMATIK: 

Vi har nu börjat ett nytt område inom matematiken-algebra och ekvationer. För de  elever som ej klarade provet som handlade om taluppfattning samt de fyra räknesätten så är det önskvärt att de gör omprov kommande vecka. Dagarna som finns att välja på är onsdag,torsdag och fredag.

 

FYSIK: 7a och 7c har fysikprov i slutet av vecka 43  (torsdag och fredag). Jag har lagt ut repetitionsuppgifter i classroom. Deras anteckningar är bra och viktiga. Jag kommer testa av följande begrepp: Materia, densitet, krafter, rörelse, hävstångsprincipen och lyftkraft. Studi.se och Gleerups har bra filmer och texter. 

 

TEKNIK: Vi arbetar vidare med kastmaskinerna.

MODERNA SPRÅK:

 

Franska: Vi har börjat med ett kapitel om djur. 

 

Spanska: Grupp1 lärare Sonny: Vi fortsätter att öva inför provet torsdag 22/10.

Grupp 2 lärare Alfredo: Vi fortsätter med mat och att lära oss att beställa mat på spanska. Vi kommer att använda vanliga fraser som man brukar säga på restaurangen.

 

IDROTT:  Vi avslutar sista veckan innan lovet utomhus och arbetet med orienteringen. Det gäller i slutet på veckan att nå målen för åk 7 som eleverna fått ta del av i en matris.

 Vecka 41

Uncategorised Posted on fre, oktober 09, 2020 14:25:38

Veckobrev vecka 41

 

Igår torsdag hade vi en fantastiskt trevlig dag ute i naturen på Sörmlandsleden med våra elever och vilken tur vi hade med vädret. Det var mysigt, lite jobbigt att gå så långt men alla var glada och positiva. Stämningen var på topp i bussen även på eftermiddagen efter den 13 km långa vandringen.

 

Nu väntar två veckor utan några planerade avbrott innan höstlovet.

 

För de elever som tyvärr inte kunde delta vid fredagens matematikprov finns ett nytt tillfälle vilket blir onsdagen den 14/10 kl. 14.10

 

Ämnesplaneringar för vecka 42

 

SVENSKA: 

I nästa vecka kommer vi in i slutfasen av Ön. Det kan hända att en del elever behöver komma ifatt hemma med del 1-3. Instruktioner finns i classroom.

 

ENGELSKA:

Vi har jobbat med läsförståelse och hur man läser menyn på en restaurang. Vi har också arbetat med regelbundna verb. I nästa vecka ska vi prata om det amerikanska valet.

 

MATEMATIK:

Vi kommer att starta upp ett nytt arbetsområde som handlar om algebra och det hittar ni i kapitel 2 i Gleerups.

 

KEMI och BIOLOGI: 

Prov väntar för grupp 76 på onsdag, grupp 72 på torsdag samt grupp 73 på fredag. Det behandlar kemins grunder och följande artiklar är aktuella i Gleerups: a393, a331, a497, a122, a308, a659, a 677 (övning) samt a943 (två sidor sammanfattning). Dessutom filmer a 5376, a3064 och a3526 och elevernas egna anteckningar från lektionerna i de lila skrivböckerna.

7B och 7D fortsätter med fotosyntes samt ekologins grunder.

/Barbro

FYSIK: Det närmar sig prov i fysik för 7a och 7c. Torsdag respektive fredag v. 43. I nästa vecka ska gå igenom det sista och sedan repetera inför provet. Materia, densitet, hastighet, krafter och hävstångsprincipen är lite av det vi arbetat med hittills. Övningar och planering finns i classroom./Christian

 

TEKNIK: Bygget med kastmaskinerna fortsätter enligt plan. 

 

SO: I nästa vecka fortsätter vi med Europas geografi och sedan väntar ett prov på tis v. 43.

 

SPANSKA: 

Grupp 1, lärare Sonny: Vi fortsätter att öva inför provet. Grupp 2: V.

 

Grupp 2, lärare Alfredo:  i tog provet om husdelar och möbler på spanska. Nu börjar vi med mat och drycker på spanska. Vi ska prata om mat och drycker på spanskan.

 

IDROTT:  

Vi avslutar uteperioden vecka 42+43 med kartkunskap, utomhus. Vi tränar på att orientera i skolans närområde. Tänk på kläder efter väder!! /Catharina

 Friluftsdagen 8 oktober

Uncategorised Posted on mån, september 28, 2020 08:21:25

Till elev och målsman i År 7                          

Torsdagen den 8:e oktober 

FRILUFTSDAG

Vandring från Stavsjö till Djurparkens parkering

Syftet med dagen är att lära sig planera och  packa för en dagsvandring – klä sig efter väder – känna till  Allemansrätten – följa en vandringsled med hjälp av karta – uppleva den fina naturen vi har i Kolmården och stimulera till ett fortsatt intresse för att vistas ute i skog och mark.

Avfärd :  kl. 08:45

Hemfärd med buss: Från djurparkens parkering ca. kl. 14:45

Hemkomst:  Råsslaskolan senast 15:30

 

Samling

Vi samlas i klassrummen 08.15 för insamling av telefoner och närvarokontroll.

Färdsätt

Busstransport till Stavsjö värdshus.

Vandringsrutt

Från Stavsjö går vi en del av Sörmlandsleden till parkeringen vid Kolmårdens djurpark. Sträckan är  cirka 1,1 mil och ganska kuperad. Flera pauser görs längs vägen för fikapaus, aktiviteter och lunch.

Klädsel

En heldag ute i skogen kräver en anpassad klädsel. Höstvädret kan vara allt från sol, kyla, blåst och regn på samma dag. Titta på väderleksrapporten för att känna till hur dagens väder blir! Skor du går i behöver helst tåla vatten/fukt samt vara sköna att gå i. (Gympaskor/kängor (vid regn: stövlar)

Egen matsäck/fika

Det kan vara bra att ha med fika då vi stannar och rastar på vägen. Exempelvis kan du ha med smörgås, frukt, dryck och en liten fika (bulle, kex, kaka) samt något att dricka. Godis, läsk och energidryck lämnas hemma. Tänk på att en fika ska vara i lagom mängd.

Packningslista

Packa i en ryggsäck som är lätt att bära när du går. Lämna lite plats för en matlåda.

    • Vattenflaska som rymmer 0,5 l vatten
    • 2 st plastpåsar som ni kan ha runt fötterna om skorna blir blöta
    • Matlåda(ex glasslåda) med plats för 2 st korvar samt plastpåse för 2 st bröd.
  • Fika.
  • Något att sitta på, sittunderlag eller liknande.(en tidning i en plastpåse fungerar bra också).
  • För dig som har ev. allergi/astma – glöm inte din medicin!
  • Extra kläder; regnkläder, långkalsonger, extra-tröja såsom fleece/stickad, extra strumpor, mössa, vantar, vindtät jacka.

 

Vi ser fram emot en spännande och lyckad dag på Sörmlandsleden,  hälsar idrottslärarna samt personal i lag 7Nästa »