Veckobrev v.45

 

På grund av den rådande pandemin har vi beslutat att ställa in läxhjälpen på onsdagarna då många elever från olika årskurser blir ihopmixade. År 7 (7a, 7b och 7c) kommer att äta sin lunch i klassrummet på torsdagar för att glesa ur i matsalen.

 

Stefan Åkerblom kommer undervisa i tyska under 3 veckor tills ordinarie lärare Felix Meyer är tillbaka.

 

Vi har haft avstämning och vet nu hur alla elever ligger till i de olika ämnena just nu. Om det finns risk för att en elev inte når målen till Jul så kontaktar vi er. Eleverna har även möjligheten att få ta del av nulägesrapporten i början på nästa vecka. 

 

Ämnesplanering vecka 46

 

Engelska 

Eleverna jobbar vidare på sina presentationer om en amerikansk delstat.

 

Svenska

Eleverna har tränat lite mer på läsförståelse och ska få göra ett läsförståelsetest på onsdag v.46. Detta är dock inget eleverna kan förbereda sig inför, utan de gör helt enkelt sitt bästa den dagen. De flesta har även redovisat sina 5 nya ord. 

 

Matematik

7c och d: Vi arbetar vidare med algebra och kommer att börja med ekvationer med x i båda leden samt problemlösning. Det är viktigt att eleverna följer sin planering då det är många nya begrepp som kommer in under denna period. 

7A och 7B har den här veckan arbetat vidare med algebra med fokus på ekvationer. 

Hela årskursen kommer att ha prov fredagen den 27 november.

 

Geografi

Vi närmar oss halvtid i de geografiska studierna av Europa. Av olika anledningar är eleverna inte på samma ställe. De elever som inte passerat sidan 3 i Europahäftet bör arbeta hemma. Det finns kopierade lärobokssidor att hämta i salen. Glöm inte att få med SO-mappen tillbaka till skolan på måndag. De som gjort sidan fem och karta G arbetar med ¨sitt land¨.

 

Teknik

Vi går nu in i slutfasen av bygget med kastmaskinerna./Christian

 

Biologi

7B och 7D har prov om två veckor på Ekologi.

Viktiga begrepp att förstå är ekosystem, näringskedja, näringsväv och näringspyramid samt kretslopp inklusive fotosyntes och cellandning. Vidare har vi även diskuterat hållbar utveckling som t e x  källsortering och miljömärkning men också den globala uppvärmningen med fokus på växthuseffekten. 

Viktiga sidor i Gleerups: a365, a5904, a8564, a6112, a4035, a9257, a5641, a9373, a6760, a2852, a8101 samt filmer a8895, a7181, a1771 och a5532.

 

Spanska: Grupp 1, lärare Sonny: Vi arbetar vidare med tema skola. Eleverna får lära sig vad de olika skolämnena heter på spanska och de får lära sig tiden.

Grupp 2: Vi fortsätter med mat, siffror (100 – 1000) och vanliga frågeord på spanska. Vi har läst en dialog i “matsalen” och svarade på några frågor kring den. 

 

Idrott

Vi jobbar vidare med träningsprogram till musik i mindre grupper som är en processuppgift från att hitta en lämplig låt, sätta rörelser till som ska syfta till att få upp pulsen och engagera hela kroppens muskler. Därefter filmas arbetet och läggs in i Classroom för att också kunna själv se processen/utvecklingen. Bara jag som lärare och den som lägger in uppgiften har åtkomst till filmklippet. Färdiga resultatet läggs upp vecka 47. /Catharina 

 

Fysik:

Eleverna har fått tillbaka sina fysikprov som de skrev före lovet. Om ni vill se dom så be era barn att ta hem proven, de finns hos mig just nu. Nu ska vi ta oss an avsnitten tryck och värme. /Christian