Hej,

Vi har denna vecka haft roliga aktivitetsdagar i Ågelsjön tillsammans med Fritidsgården. Tack till er föräldrar som kunde köra dit och hem och gjorde dagen möjlig att genomföra.

Det finns elever som inte lämnar in sina mobiltelefoner. Vi har ett mobilförbud som vi måste förhålla oss till och vi kommer ringa hem i nästa vecka om det inte fungerar. Det är inte möjligt att förvara telefonerna i elevskåpen.

Det finns fortfarande elever som inte har ett eget skåp men vi arbetar för att det ska lösas i nästa vecka.

Trevlig helg/Lag 7