Information årskurs 7 Råsslaskolan läsåret 20/21

 

Välkommen till ett nytt läsår och till oss som är arbetslag 7 och undervisar i följande ämnen:

 • Anna Olsén (resurspedagog)
 • Alfredo Berny Berard (engelska och spanska)
 • Barbro Johansson Sandén (matematik, kemi och biologi)
 • Carina Jönsson (matematik)
 • Catharina Stjärnfelt (idrott och hälsa)
 • Cecilia Vintetjärn (musik)
 • Christian Skanser (matematik, fysik och teknik samt lagledare)
 • Håkan Nilsson (SO)
 • Lena Clashammar Holm (textilslöjd)
 • Sofie Granqvist (svenska och engelska)

 

Dessutom kommer följande personer att undervisa i årskurs 7:

 • Lotta Wikström Ulin (Bild)
 • Siamak Chireh (hem- och konsumentkunskap)
 • Ida Lagrén (trä-och metallslöjd)
 • Sony Marinovic Dinamarca (spanska)
 • Vakant (tyska) Staffan Freskgård inleder första lektionerna
 • Payal Soobug (franska)

 

Vi har ännu inte delat upp mentorer till eleverna utan vi vill lära känna dem lite först, men följande personer kommer vid skolstarten att ha lite mer ansvar i respektive klass:

 • 7A: Sofie
 • 7B: Barbro
 • 7C: Christian
 • 7D: Håkan

 

Skolstart:

Från och med i morgon onsdag läser eleverna enligt schema som idag har delats ut vid uppropet.

Eleverna får ett elevskåp i sporthallen intill våra paviljonger. De är i nuläget inte låsbara utan för att säkert kunna förvara sitt skolmaterial och värdesaker får var och en ansvara för ett eget hänglås. Vi rekommenderar att alla elever har med sig ett hänglås under första veckan.

Under vecka 35 kommer varje klass att ha en ”kick-off” som utgörs av en aktivitetsdag vid Ågelsjön i Hults Bruk och arrangeras av Råssla Fritidsgård.  Personal ur arbetslaget som i huvudsak utgörs av blivande mentorer kommer att deltaga. Under rådande Coronapandemi är vi tacksamma om familjerna själva ombesörjer transport till och från Ågelsjön. Vi delar ut ett separat PM angående den dagen.

Ni får nu denna information i pappersform idag men fortsättningsvis kommer all information att läggas ut digitalt på skolans hemsida under rubriken, veckobrev år 7. Detta sker under en kortare period för meningen är att veckobreven så småningom läggs ut på annat sätt och då kommer ni att få ett meddelande via mejl när ny information finns utlagd.

 

Övrig information:

Meningen är att undervisningen i huvudsak ska bedrivas digitalt men vid skolstarten nu har inte våra elever i årskurs 7 tillgång till egna datorer. Detta på grund av bristande leveranser från Kina under rådande pandemi. Undervisningen kommer nu i början till 100 % att ske traditionellt med papper och penna.

Klassrummet ska vara mobilfritt så eleverna får lämna in sina mobiler på morgonen till arbetslaget. Ni som vet att er son eller dotter absolut aldrig kommer att ta med sig en mobil till skolan meddelar oss detta för att vi ska undgå onödiga konflikter omkring detta.

Som tidigare anmäler ni eventuell frånvaro innan kl 07.30 på tel 011-444 14 96 och information omkring detta finns även på Råsslaskolans hemsida. Det är fortfarande viktigt att ni ringer varje dag då det endast är möjligt att anmäla för en dag i taget. Om en elevs frånvaro efter några månader är högre än 15 % är vi skyldiga att agera på något sätt.

Om ni av någon annan anledning än frånvaroanmälan vill komma i kontakt med oss i arbetslaget så har vi en lagtelefon: 0725 399576

Kolmårdens skolor har gett ut ett förväntansdokument gällande lärare, elever och föräldrar som eleverna tagit emot vid uppropet. Detta lägger vi ut tillsammans med den här informationen som ett första veckobrev på Råsslaskolans hemsida år 7.

Det traditionsenliga första föräldramötet i årskurs 7 då vi presenterar all personal i arbetslaget måste utgå i år på grund av rådande pandemi. Vi ska försöka att hålla er underrättade på bästa sätt och ni får hålla utkik på veckobreven som finns på skolans hemsida.

Även utformningen av utvecklingssamtalen kommer i år att bli annorlunda då vi inte bör träffas rent fysiskt. En första avstämning om skolstarten kommer vi ändå att ha under september och mentorerna kommer att ta kontakt med er.

Under skoldagen gäller tillsynsansvaret och det är inte tillåtet att lämna skolans område utan tillåtelse. Prata gärna hemma om detta.

 

 

 

Läsårsdata:

HT-2020

tisdag 18 augusti – tisdag 22 december

Lovdagar
Studiedagar: Torsdag 1 oktober – fredag 2 oktober
Höstlov: måndag 26 oktober – fredag 30 oktober

 

 

VT-2021

fredag 8 januari – torsdag 10 juni

Lovdagar
Studiedag: fredag 8 januari
Sportlov: måndag 22 februari – fredag 26 februari
Studiedagar: måndag 8 mars – tisdag 9 mars
Påsklov: tisdag 6 april – fredag 9 april
Klämdag: fredag 14 maj

Helgdagar
Långfredag: fredag 2 april
Annandag påsk: 5 april
Kristi himmelsfärds dag: torsdag 13 maj

 

 

 

 

 

 

Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med våra sjuor och strävar efter att skapa en god lärandemiljö som vi hoppas ska leda till trivsel och trygghet. Om ni har frågor ska ni inte tveka att ta kontakt med oss.

 

2020-08-18

Arbetslag 7