Blog Image

Årskurs 7

Skolavslutning

Uncategorised Posted on tor, juni 11, 2020 10:06:15

Hej!

Vi vill bara tacka för den fina presenten med godis och böcker!

Vi hoppas att ni alla får en superskön sommar!

Uppropet för höstterminen är 18/8 klockan 8.00.

Ha en skön sommar tills dess! /Arbetslag 7Vecka 23

Veckobrev Posted on tor, juni 04, 2020 14:24:36

Hej!

Denna vecka och nästa har klasserna fått testa på graffiti! Resultaten har varit jättefina!

Nästa vecka har vi lektioner enligt schema måndag och tisdag (förutom graffitin) och sedan på onsdagen kommer vi ha en avslutningsdag. Eleverna behöver tömma sina skåp innan sommaren så det är viktigt att de har nyckeln med sig senast på onsdag. Vi blir tyvärr tvungna att klippa upp skåp innan sommaren om de inte är upplåsta. 

Onsdagen avslutas 14.00 med enskild avslutning klassvis. Eleverna får då sina betyg i kuvert och ett sommarbrev med information om höstterminen. De elever som inte är med på avslutningen kan hämta sina betyg i skolan på torsdagen (11/6) mellan 8-12 eller på måndagen (15/6) mellan 13-15.   

Detta blir läsårets sista veckobrev.

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!Vecka 22

Uncategorised Posted on fre, maj 29, 2020 11:28:50

Hej!

Kommande vecka har vi lektioner enligt schemat. Eleverna kommer eventuellt att delta i ett grafitti-projekt under veckan men detta är inte klart i skrivande stund så vi kommer informera eleverna om detta då vi har detaljer.

Vecka 24 går sedan eleverna i skolan måndag-onsdag. Vi återkommer om detaljer om denna vecka i nästa veckobrev men påminner om att vi på grund av rådande pandemi kommer att ha vår avslutning utan vårdnadshavare.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

 

Ämnesplaneringar

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi kommer att arbeta med muntliga uppgifter. Vi kommer att träna på att tycka och motivera våra åsikter. 

7D: Vi jobbar med olika muntliga uppgifter i smågrupper under denna vecka.

 

 

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi arbetar till största del att arbeta med repetition av ord, uttryck, fraser och grammatik som vi arbetat med under vårterminen.

7C & 7D: Vi arbetar med en text om hur kläder produceras och övar pronomen. Glosläxa till torsdag.

 

MATEMATIK:

7C & 7D: I veckan som gått har eleverna tittat igenom sina matteprov och fått möjlighet till att komplettera dem om de ville. Nästa vecka ägnar vi bland annat åt problemlösningsuppgifter där eleverna behöver använda sig utav flera av de moment vi arbetat med under terminen. Det innebär både enskilt och grupparbete.

 

NO-Biologi:

Denna vecka ska vi arbeta praktiskt med biologi, mikroskopera samt ut och hämta in lite växter.

 

 

SO:

7A & 7B:  Vi avrundar arbetsområdet Lag & Rätt med gruppdiskussioner kring olika brott och hur de påverkar individ / samhälle.  Vi diskuterar också olika former av straff och vilket syfte de har utifrån perspektiven gärningsman/brottsoffer/samhälle.  

7C & 7D: Vi kommer att arbeta med slutuppgiften i ekonomisk geografi. De elever som valt att göra ett grupparbete om en vara redovisar sedan det 8/6. De elever som valt en enskild skrivuppgift lämnar in den 8/6.

 

 

TYSKA: Eleverna har skrivit en scen som utspelar sig på ett café. De ska nu träna på sina repliker och spela scenen utantill på torsdag. Därefter repeterar vi kapitel 8 och 9.Vecka 21

Veckobrev Posted on tor, maj 21, 2020 00:20:12

Hej!

Denna vecka har eleverna haft besök från Nova huset och lärt sig mer om lagar kring internet. Prata gärna med era barn hemma om vad de har lärt sig. 

Vi påminner om att de elever som ska gå sommarskola måste vara anmälda till elevens mentor senast 25 maj.

Kommande två skolveckor blir vanliga veckor enligt schema med prioriteringen att bli klar med sitt skolarbete lagom till sommarlovet.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

 

Ämnesplaneringar

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi förbereder att muntligt berätta om böckerna vi läst. Detta kommer ske i smågrupper och förberedelse sker på lektionstid.

7D: Vi analyserar krönikor och jobbar med olika muntliga övningar. 

 

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi arbetar med den sista texten i kapitlet: The princess. Glosläxa torsdag (7B) och fredag (7A). Vi avslutar också det område i grammatiken som handlar om pronomen. USA blir det fjärde engelskspråkiga land vi arbetar med. Därefter påbörjas repetition av ordkunskap/fraser och uttryck.

7C & 7D: Vi jobbar vidare med en text om farliga kläder och inom grammatik blir det pronomen. Glosläxa till torsdagen.

 

MATEMATIK:

7C & 7D: Idag har vi skrivit matteprov. De elever som av någon anledning inte var här idag får skriva på tisdag nästa vecka. Vissa elever kände att de inte riktigt hann klart och de får också fortsätta på tisdag.

Nästa vecka går vi igenom provet och ser om någon eventuellt behöver göra kompletteringar. Tiden som är kvar fram till sommarlovet kommer vi sedan ägna åt dels kompletteringar dels åt fördjupningar. 

 

NO-Biologi:

Under vecka 21 har vi lärt oss om ryggradslösa djur. Nästa vecka v 22 kommer vi att lära oss om ryggradsdjur.

7C har begreppsläxa till onsdag 27/5. Begreppen handlar om ryggradslösa djur.

7A har kunskapskoll 28/5 på svampar, ryggradslösa djur samt ryggradsdjur.

7B och 7D har kunskapskoll 29/5 på svampar, ryggradslösa djur samt ryggradsdjur

Sammanfattningar finns i biologiclassroomet.

 

SO:

7A & 7B: Vi har denna vecka haft ett mindre begreppsprov i lag och rätt.  Nästa vecka ska eleverna lämna in sina reportage (måndag  25/5).  Därefter kommer vi att diskutera rättsfallen i tvärgrupper. 

7C & 7D: Vi inleder läsårets sista arbetsområde om ekonomisk geografi och eleverna kommer att få antingen göra en enskild uppgift eller en redovisning i juni.

 

TYSKA: Vi har börjat arbeta med kapitel 9 som handlar om mat och dryck. Eleverna skriver en scen som utspelar sig på ett café och den ska de spela upp vecka 23.

 

SPANSKA:

Davids grupp: Eleverna har presenterat deras grupparbete om ett spansktalande land i Latinamerika. Under vecka 22 ska elever jobba med ett nytt område på spanska: musik.Vecka 20

Veckobrev Posted on fre, maj 15, 2020 13:30:33

Hej!

Vi närmar oss sommarlovet snabbt nu! Som vi tidigare har nämnt så kommer vi att ha avslutning klassvis utan vårdnadshavare på grund av den rådande pandemin. Mer information om pandemin finns nedan. Elevernas sista dag innan sommaren blir 10/6 och eleverna slutar då 14.00. Skolbussarna går hem som vanligt denna dag.Information till vårdnadshavare-200430 (2)

 

För elever som har svårt att nå målen i svenska, engelska och matematik så kommer sommarlovsskola erbjudas av kommunen. Den genomförs 15-26 juni på Djäkneparksskolan. Du kan anmäla ditt barn via barnets mentor. Anmälan måste vara inne senast den 25 maj.

 

Nästa vecka så kommer vi att få besök av Nova huset som kommer kommer att prata med eleverna om sociala medier och internet kopplat till sexuellt våld. Man kan läsa mer om organisationen på deras hemsida https://www.novahuset.com/

 

Nästa vecka blir en kort vecka då eleverna är ledig torsdag och fredag.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

 .

 .

Ämnesplaneringar

SVENSKA: 

7D: Vi jobbar klart med grammatiken och avslutar med ett prov på onsdag.

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi arbetar med ytterligare en text från kapitlet “Free time” och det blir glosläxa till tisdag (7B) och onsdag (7A). Vi fortsätter också arbetet med engelsktalande länder och nu blir det USA.

7C & 7D: Vi jobbar med en text som tränar argumentation. Inga glosor då torsdagen försvinner.

 

MATEMATIK:

7A & 7B: Vi har börjat arbeta enskilt med vad varje enskild elev behöver komplettera för att höja sina betyg. Det finns träningsmaterial i classroom, “Kompletteringsmöjligheter. Kapitelträning”
Vi har även börjat titta på koda.nu vilket vi arbetar med om vi inte har andra uppgifter.

7C & 7D: Veckan har ägnats åt att repetera inför provet den 20/5. Nästa vecka repeterar vi på tisdagen och så är provet på onsdagen. I classroom finns en lista över vad eleverna behöver kunna inför provet.

 

NO-Biologi:

Under vecka 20 hade vi kunskapskoll och gick vidare med att lära oss om svampar. Nästa vecka v 21 kommer vi att lära oss om ryggradslösa djur för att sedan ägna de sista veckorna åt ryggradsdjuren. Klasserna har fått ha omröstning om de vill ha en sista kunskapskoll eller läxor. Resultatet blev:

7C kommer att ha begreppsläxor till onsdagar. Den första är nu till 20/5 Svampar och finns i biologiclassroomet.

7A, 7B och 7D valde att ha en sista kunskapskoll.

7A kommer att ha kunskapskoll 28/5

7B och 7D kommer ha kunskapskoll 29/5

 

SO:

7A & 7B:  Vi fortsätter  arbetsområdet Lag och Rätt. Vi examinerar det första arbetsområdet den 18/5.  Resten av veckan fortsätter vi att arbeta med elevernas reportage som ska lämnas in den 25/5   

7C & 7D: Vi arbetar klart med lag och rätt genom att genomföra en rättegång på måndagen och sedan ha ett sluttest. /D har sitt test på tisdagen och 7C på onsdag. Instruktion till hur man kan förbereda sig finns i classroom.

 

TYSKA: Vi har bara en lektion och då tränar vi på att göra enkla vägbeskrivningar. Vi tränar också vidare på tidsformen “perfekt”.

 

SPANSKA:

Davids grupp: Vi håller på att jobba med vardagliga rutiner (morgon, kväll och helgen). Vecka 20 ska eleverna börja ett grupparbete om ett spansktalande land i Latinamerika. Eleverna får beskrivningen av uppgiften på tisdag vecka 20.Vecka 19

Veckobrev Posted on fre, maj 08, 2020 11:30:14

Hej!

Vi har nu fått riktlinjer kring skolavslutningen som blir annorlunda i det rådande läget. Inga vårdnadshavare, familj eller släkt kommer att få vara med och vi kommer att hålla oss klassvis. Hur det ser ut mer i detalj får vi återkomma till.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

 

 

Ämnesplaneringar 

 

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi repeterar och tränar inför grammatikprovet på torsdag. Alla ska nu ha läst/lyssnat klart på sin bok och påbörja en bokrecension som ska lämnas in V 21

7D: Vi jobbar färdigt med ordklasserna under veckan inför provet vecka 21.

 

 

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi arbetar med ytterligare en text inom området “Free time”. Glosläxa till torsdag (7B) och fredag (7A). Vi bekantar oss också lite med ett annat engelsktalande land: Irland. Vi tränar också muntlig interaktion genom diskussion.

 

7C & 7D: Vi arbetar vidare med texter om kläder. Nästa vecka gör vi en skrivuppgift och det är glosläxa till torsdagen.

 

 

MATEMATIK:

7C & 7D: Denna vecka har vi gått igenom de sista momenten inom statistik. Kommande vecka ägnar vi åt repetition och förberedelser inför provet den 20/5. Jag kommer lägga ut ett dokument i classroom över vad eleverna bör behärska och läsa på innan provet.

 

NO-Biologi: 

Kunskapskoll i Biologi:

7A och 7D Måndag 11/5

7B och 7C Tisdag 12/5

Vi kommer att ha kunskapskoll i biologi på kapitel 1 (Vad är liv?), kapitel 2 (Bakterier) samt kapitel 3 (Växter). Faktatext och filmer till detta hittar ni i Gleerups portalen Biologi.Jag kan tipsa om att man kan göra Testa dig själv på sidorna:

Kapitel 1: a681, a604, a884

Kapitel 2: a383, a522

Kapitel 3: a398, a656, a844

Vi har också arbetat med sammanfattningar till de  olika kapitlen och dessa hittar man i biologiclassroomet under klassuppgifter.

Vill man förbereda sig på annat sätt kan man titta på studifilmer och göra quiz till dessa.

Man går till Biologi-Växtriket. Under rubriken Näring kan man se filmerna: Från frö till träd, Skogen, Fotosyntesen samt Kärltransport i växter. Under rubriken Växttyper kan man se: Skogen, Mossor samt Ormbunkar.

 

SO:

7C & 7D: Vi kommer att börja examinera avsnittet lag och rätt. På onsdag har vi ett begreppsförhör. Begreppen och övningar till dem ligger i classroom. Vi avslutar det hela veckan därpå.

 

TYSKA: Eleverna har parvis skrivit en dialog som de ska öva och sedan framföra utantill på torsdag. Vi kommer också att börja lära oss fraser kopplade till väderlek och vi tränar vidare på tidsformen “perfekt”.Vecka 18

Veckobrev Posted on tor, april 30, 2020 14:36:40

Hej!

Nästa vecka är det orientering och komplettering på onsdagen. Den går till på följande sätt:

ORIENTERING.

Platsen är Starrnäset, Fläskberget (förbi vårdcentralen mot anstalten. Vägvisande skyltar från Råssla). 8:15 är det samling vid tältet på parkeringen. De elever som är osäkra på hur man hittar dit kan gå med en lärare från skolan 8.00, då ses man på skolgården vid basketkorgen.

Eleverna springer olika banor och genomför en tipspromenad om orientering. Under dagen delas frukt och dricka ut till eleverna. De behöver dock vara klädda för att orientera i aktuellt väder och en vattenflaska är bra att ta med. Denna del av dagen pågår till 11.15.

KOMPLETTERING

Därefter kommer vi att ha komplettering. Alla elever kan efter orienteringen åka till skolan för att duscha och sedan äta lunch 12.00. Dagens sista pass, 13.00-14.00, har vi lagt in kompletteringar. Vi har den 29/4 informerat alla elever som varit i skolan om vilka eventuella kompletteringar de har i svenska, engelska, matematik, SO och NO. De elever som inte var i skolan denna dag uppmanas kontakta sin mentor för att få denna information. Även vårdnadshavare kan kontakta mentor om man behöver se över detta. Eleverna har sedan fram till 6/5 07.00 att göra dessa kompletteringar i skolan eller hemma. De elever som därefter har kompletteringar kvar gör dem på onsdagen mellan 13-14. När vi avrundar orienteringen så kommer eleverna få kryssa av sig hos en personal som dubbelkollar om eleven har kompletteringar kvar. De elever som har kompletteringar beger sig till skolan och de som inte har kompletteringar kan åka hem om de kan och vill. Alla elever är välkomna i skolan till lunchen och hela eftermiddagen. 

Behöver någon elev öva mer på orientering innan onsdag så finns idrottsläraren Kid på läxhjälpen på måndag mellan 8.00-8.10.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

Ämnesplaneringar

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi har nu hunnit gå igenom substantiv, adjektiv, verb, adverb och pronomen. Det är bra att repetera hemma inför provet v 20 om man tycker att det är svårt. Nästa vecka fortsätter vi med de övriga ordklasserna. 

Eleverna har även 60 min tyst läsning/veckan. Den boken ska vara färdigläst och recensionen ( uppgiften finns i classroom) ska vara klar v 21. 

7D: Vi fortsätter att arbeta med ordklasser. Hittills har vi arbetat med substantiv, adjektiv och verb. Under kommande vecka jobbar vi igenom resten för att sedan ha prov vecka 21.

 

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi arbetar lite med ett engelsktalande land (Skottland) och tränar på olika typer av pronomen. Vi kommer också att börja med ett nytt arbetsområde “Free time” i textboken. Ingen glosläxa denna vecka.

7C & 7D: Denna vecka har eleverna lämnat in slutuppgiften om boken. Nästa vecka kommer vi jobba med den avslutande enheten “what to wear”. Glosläxa till torsdag.

 

MATEMATIK:

7A & 7B: Vi har fortsatt arbeta med statistik.
Vi har nu gått igenom hela området; 

Olika diagram (stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram), hur vi skriver frekvenstabeller och relativ frekvens (procenträkning), histogram och några olika lägesmått (medelvärde, median och typvärde).
Nästa torsdag 7/5 har vi prov på statistiken.

 

7C & 7D: Denna vecka har vi pratat om relativ frekvens och tittat närmare på cirkeldiagram.

Nästa vecka går vi igenom de sista nya momenten inom statistik. Vi pratar om och ritar histogram. Vi går även igenom begreppen medelvärde, median samt typvärde som alla är exempel på olika lägesmått. Onsdagen den 20/5 har vi matteprov där olika moment från terminen kommer att komma med. 

 

 

NO-Biologi:

Vi har nu gått igenom kapitel 1 Vad är liv? samt kapitel 2 Bakterier. Nästa vecka kommer vi att gå igenom kapitel 3 Växter. I classroom finns det sammanfattningar med begreppslista för kapitel 1 och 2 och nästa vecka läggs det även ut en för kapitel 3. Eleverna kommer att ha en kunskapskoll i biologi (vecka 20) på kapitel 1, 2 och 3. För att nå målen i biologi kan man utgå från begreppslistorna. Om  man varit hemma så kan man själv fylla i förklaringar på begreppen utifrån biologiboken i Gleerups portalen.

Kunskapskoll:

7A och 7D Måndag 11/5

7B och 7C Tisdag 12/5

 

SO:

7A & 7B: Vi fortsätter  arbetsområdet Lag och Rätt.  Första delen : Svenska rättssystemet examineras genom ett prov den 18/5.    

7C & 7D: Vi arbetar vidare med lag och rätt och går igenom hur en rättegång går till. Eleverna har nu valt att examineras enligt följande: läxförhör på begrepp har båda klasserna 13/5 och lösningstest av rättsfall har 7D 19/5 och 7C 20/5.

 

 

TYSKA: Eleverna skriver en dialog som de ska få framföra vecka 20. I grammatiken tränar vi vidare på hur man använder tidsformen “perfekt”. Vi kommer också att ha ett prov som testar hörförståelse.

 

 

SPANSKA:

Davids grupp: Vi håller på att träna och bygga ordförråd för att berätta om dagliga vanor. Vi har börjat med fritidsaktiviteter och morgon och förmiddag vanor. Vecka 19 ska vi fokusera på vanor som pågår under eftermiddagen och helgen.Vecka 17

Uncategorised Posted on fre, april 24, 2020 11:27:57

Hej!

Denna vecka har vi haft fint väder och eleverna har varit ute mycket. Vi är fortfarande intresserade av att ha mer rastmaterial till eleverna så om ni har bollar hemma ni inte använder så får ni gärna skicka med dem till skolan. 

Nästa vecka är det första maj på fredagen och då är alla elever lediga.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

 

Ämnesplaneringar

 

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi fortsätter med ordklasser. Vi har hunnit substantiv, adjektiv och verb. Alla uppgifter kommer ligga i classroom och vi fortsätter arbeta med Gleerups portal. 

7D: Vi jobbar med adjektiv och verb denna vecka.

 

 

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi fortsätter att arbeta med lite baskunskaper om några engelsktalande länder. Eleverna får också feedback på sina “scary stories” och ska bearbeta dem. Glosläxa till onsdag (7A) / torsdag (7B).

7C & 7D: Nu har vi läst klart “Diary of a wimpy kid” och eleverna ska ha skrivit en sammanfattning av alla delar. Vi jobbar vidare med boken och gör en skriftlig slutuppgift som lämnas in på tisdag tillsammans med sammanfattningen. Glosläxa till torsdag.

 

MATEMATIK:

7C & 7D: Veckan som gått har arbetet fokuserats kring tabeller och diagram.Eleverna har även gjort en bedömningsuppgift inom området bråk och procent. Kommande vecka ska vi prata om relativ frekvens och vi kommer även träna på att granska och rita cirkeldiagram. Det är avsnitten 5.4 och 5.5 i Gleerups.

 

NO-Biologi:

Vecka 17

Förutom att vi hade kunskapskoll i kemi i måndags så har vi nu börjat med biologi. Vi har börjat med kapitel 1 i Gleerups Biologi. Detta kapitel handlar om liv och vad liv är. Under klassuppgifter här i classroom finns det en sammanfattning och begreppslista till kapitlet. Detta är basen för att kunna nå godkända mål i biologi.

Vecka 18

Nästa vecka fortsätter vi med kapitel 1 och hinner vi kommer vi att gå vidare till nästa kapitel som handlar om bakterier.

Vi har nu nya biologiclassroom. Har man varit sjuk och behöver ha koden till sitt nya classroom kan man maila mig.

Mvh Johanna 

 

SO:

7C & 7D: Denna vecka har vi jobbat vidare med lag och rätt och har gått igenom begrepp 1-8. Vi jobbar vidare med detta nästa vecka och kommer då in på själva rättsprocessen. Eleverna kommer att göra ett läxförhör och ett lösningstest på detta vecka 21.

 

 

TYSKA: Eleverna arbetar med en ny bildserie om August och Willi som ska presenteras på torsdag. Eleverna kommer också att få lära sig hur man uttrycker förfluten tid genom att använda “perfekt”.

 

SPANSKA:

Davids grupp: Vi håller på att träna hur man berättar och ger sin åsikt om vädret på spanska. Vi har jobbat med Gleerups och med ett häfte för att bygga ordförrådet.Nästa »