Blog Image

Årskurs 7

Vecka 13

Uncategorised Posted on fre, mars 27, 2020 12:13:03

Hej!

Vi påminner om att det är viktigt att hemmavarande elever håller sig uppdaterade om vad som händer i skolan via detta veckobrev och classroom. Vi påminner att barn som har förkylningssymtom ska vara hemma. Se:  https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset.html för mer information.

Nästa vecka är en vanlig vecka. Veckan efter, 15, är det påsklov.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

.

.

.

.

Ämnesplaneringar

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C:  Vi har nu jobbat klart med analys av krönika. Se till att ni har lämnat in den och även nyhetsartikeln vi skrev veckan innan. Veckan som kommer nu ska vi arbeta med de sista tidningstexterna.Vi kommer att prata om debattartikel och insändare. Skrivuppgift denna vecka kommer vara att skriva en insändare. Det är även tystläsning fördelat så som vi kommit överens om i varje klass, 60 min per vecka.  Planering finns i Gleerupsportalen och kommer läggas ut i classroom. 

7D: På onsdag 1/4 har vi prov på tidningstexter. All information finns i Classroom och texterna i Gleerupsportalen. Tills dess ska också en notis och en insändare vara skrivna.De elever som fortfarande har rester sedan i vintras kring boken Det finns inga skridskor i öknen behöver göra färdigt och lämna in dessa så att en bedömning kan göras.

.

ENGELSKA:

7A & 7B: Förra veckan fick eleverna skriftligt redovisa den bok de läst. Den här veckan är uppgiften att muntligt redovisa boken i mindre grupper. Som stöd för den muntliga redovisningen får eleverna ha 20-30 stödord. 7A redovisar på onsdag och fredag. 7B redovisar på tisdag. Parallellt med redovisningarna arbetar vi med texterna på s 66-69 i läroboken och gör de uppgifter som finns på dessa sidor.

7C & 7D: 

Vecka 13 skrev vi en uppgift som heter “An e-mail for a soup event”. Denna ska alla elever göra och lämna in. Vidare så har vi gjort en diagnos och läst. De som inte varit med på torsdagens lektion behöver läsa 4 texter i readtheory. Har man tappat bort sina inloggningsuppgifter så måste man kontakta mig på caroline.wiberg@norrkoping.se. Alla ska även göra glosförhöret i classroom.

Vecka 14 jobbar vi med läsförståelse, hörförståelse och grammatik. Det är glosläxa till torsdag.

.

MATEMATIK:

7A & 7B: De som ska göra kompletteringar av matteprovet får göra det under nästa vecka.

7C:

Denna vecka har vi fokuserat på att bli klara med häftet och ska nu gå över från bråk till procent. I veckan som kommer kommer vi arbeta med avsnitten 4.7 och 4.8 i gleerups. Planeringar kommer i classroom i början av nästa vecka.

7D: 

I veckan som gått har vi pratat om hur du kan räkna ut andelen och vi har tittat på förändringsfaktor. Vi har även gjort en bedömningsuppgift. Nästa vecka avslutar vi avsnittet om procent och arbetar med avsnitten 4.10 och 4.11. Planeringar kommer i classroom i början på nästa vecka.

.

NO-Kemi:

Vecka 14 arbetar vi med kapitel 5 i kemiboken i Gleerups. Om eleven skulle vara hemma kan man följa denna planering. Planeringen finns också med mer utförliga instruktioner i kemiclassroom. Inledningsvis kan du se begreppafilmerna i kemiboken i Gleerups. Filmerna heter Kemiska reaktioner och förbränning a3064 och Kemiska reaktioner a3526.

Läs igenom kapitlet eller de delar du missat i skolan. Stryk under viktiga delar och begrepp. Man kan göra digitala understrykningar i boken samt egna anteckningar i verktyg.

Rubrikerna i kapitlet är:

Ämnen kan förändras a659

Förbränning av kemiska reaktioner med syre a381

Kemiska reaktioner kan avslöja ämnen a834

Reaktioner mellan metaller och syre a465

Hållbar utveckling a920

Jag rekommenderar att du ser följande filmer på studi:

https://app.studi.se/l/kemisk-och-fysikalisk-foeraendring

https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-introduktion

https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-reaktionsformler

https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-koldioxid-och-kolmonoxid

https://app.studi.se/l/reaktionsformler-balansering-av-reaktionsformler

https://app.studi.se/l/reaktionsformler-utvinning-av-jaern-ur-jaernoxid

https://app.studi.se/l/saa-skriver-du-kemi

Kunskapskoll i kemi på kapitel 3, 4 och 5 är måndag 20/4 vecka 17.

.

SO: 

7C & 7D: 

Vecka 13 har vi gått igenom det sista om jordens befolkning. De elever som varit borta rekommenderas att titta på sammanfattningen i gleerupsportalen i geografi (a651), samt om migration på a819. Se även: https://www.youtube.com/watch?v=uumQF0bqM9A 

Vidare har vi börjat med slutuppgiften som ska lämnas in på tisdag (31/3). Den ligger i classroom under jordens demografi → ett land. Här ska man skriva om befolkningen i ett land utanför Europa. Dokumentet är uppdelat med frågor som ska besvaras men ska samtidigt skrivas i löpande text. Källa ska helst vara landguiden men den verkar vara svår att komma in på hemifrån och i så fall kan man använda ne.se (se bara till att vara inloggad). Jag har även lagt ut en länk i classroom där man kan hitta befolkningspyramider. Denna vecka bör man ha valt land, skrivit inledningen samt svaret på de 3 första frågorna i faktadelen.

Vecka 14 jobbar vi klart med jordens befolkning och lämnar in på tisdagen. Sedan påbörjar vi ett kortare avsnitt om Sveriges minoriteter.

.

TYSKA: Vi arbetar vidare med kapitel 6 och gör de uppgifter som finns i classroom.Vecka 12

Uncategorised Posted on fre, mars 20, 2020 10:37:37

Hej!

Nästa vecka är i skrivandets stund en vanlig vecka. Många elever har varit borta denna vecka och vi har nedan i våra ämnesplaneringar försökt sammanfatta vad vi gjort denna vecka så att eleverna kan ta igen vad de missat. Eftersom skolan är öppen och undervisningen pågår så är det viktigt att man tar igen det man missar då man är hemma. Vi vill också påminna er vårdnadshavare om att sjukanmäla era barn innan 7.30 på morgonen så att vi hinner göra eventuella justeringar.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

.

.

Vidare så kommer detta meddelande från våra rektorer:

Hej,

Vi får många frågor från vårdnadshavare om influensan covid-19. Vi förstår att situationen skapar många frågor och oro. Det är en speciell situation som vi befinner oss i.

Många vårdnadshavare vill ha information om personalens eller andras barns hälsotillstånd. Det finns önskemål om att förskolor och skolor ska ge information om vilka personer som friska eller sjuka och i så fall vilken sjukdom de har. Patientsekretessen i Sverige gör att förskolor eller skolor inte får information om vilka sjukdomar människor har. Det innebär att förskolor och skolor varken får eller kan informera om enskilda personer hälsotillstånd. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, genom att inte dela information om andra familjers hälsotillstånd.

Region Östergötland har avslutat smittspårning i samhället och tar endast prover för covid-19 på personer som är så allvarligt sjuka i luftvägsinfektion att de behöver sjukhusvård. Det innebär att en person som är lindrigt sjuk inte vet vilken sjukdom han/hon är drabbad av.

Folkhälsomyndighetens råd är att friska barn/elever och medarbetare kan gå till förskolan, skolan eller jobbet. Det gäller även om de har träffat personer som har symtom. Barn/elever och medarbetare som har symtom ska stanna hemma tills de är friska och sedan vänta minst två dygn innan de går tillbaka till förskolan, skolan eller jobbet. Det gäller oavsett sjukdom. Några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få eller sprida smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19 är:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ögonen, näsan, munnen.
 • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser.
 • Undvik att handhälsa.


För att minska riskerna för eventuell smittspridning kommer städningen i våra förskole- och skollokaler utökas till flera gånger om dagen.

Läs gärna om hur Norrköpings kommun arbetar på följande hemsida. Informationen uppdateras löpande. https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset.html

Vi förstår att denna situation är utmanande men tackar för förståelse och visad hänsyn.

Med vänliga hälsningar

Peter Brangö och Gunilla Persson 

.

.

.

.

.

Ämnesplaneringar 

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi fortsätter att arbeta med tidningstexter. Vi kommer att prata om repotage, recension och krönika. Uppgifter och info kommer finnas i classroom. Se till att ni har lämnat in nyhetsartikel/notis. 

7D: Under de senaste veckorna har vi arbetat med tidningstexter på olika sätt. Alla uppgifter finns i Classroom och faktatexterna finns i Gleeruposportalen. Vi har tränat på att stryka under viktig fakta och sammanfatta den för att på så sätt lära oss inför provet, som vi bestämt ska ligga 1/4. Nästa vecka fokuserar vi på att skriva insändare.

.

ENGELSKA:

7A & 7B: 

Vecka 13:

Den här veckan är det dags att redovisa den bok eleverna läst sedan vecka 9. Eleverna ska göra en skriftlig redovisning av sin bok och får ha 20-30 stödord till sin hjälp. Redovisningen äger rum på torsdag för 7B och på fredag för 7A. Parallellt med detta påbörjar vi arbetet med ett nytt arbetsområde i textboken.

7C & 7D: 

Vecka 12

Vi har inlett en skrivuppgift som heter “An e-mail for a soup event” som ska lämnas in på måndag (23/3). Alla elever gör denna uppgift och den ligger i classroom. Inspiration till denna finner ni i Gleerupstexterna vi tidigare har läst på: a246 och a139. Vi har även haft glosförhör och detta förhör gör man i länken som ligger i classroom. 

Vecka 13

Vi kommer att bli klara med skrivuppgiften som heter “An e-mail for a soup event” måndag 23/3. Glosförhör på torsdagen.

.

MATEMATIK:

7A & 7B: 

I Matematiken har 7A och 7B repeterat bråk och procent. De har skrivit ett prov på området.
Vecka 13 kommer vi att börja arbeta med Statistik. Det kommer att finnas uppgifter i classroom. Gleerups är alltid en del av vårt material. https://gleerupsportal.se/laromedel/0-matematik-7/article/27556080-4cca-40b2-ba6b-a506f732c9e0

De som behöver göra kompletteringar för provet kommer att få veta det under vecka 13. Ett kompletteringstillfälle finns vecka 14.

7C:

Vecka 12

Denna vecka har eleverna arbetat med sina häften om bråk och vi har tittat på en film från studi. De elever som inte är i skolan behöver se till att materialet kommer hem så att de kan arbeta där. Länk till filmen finns i elevernas classroom så att de kan ta del av den.

Vecka 13

Nästa vecka ska alla uppgifter i häftet vara klara. Viktigt att eleverna tittar i sitt classroom där jag lägger ut länkar till filmer och anteckningar från genomgångar.

7D

Vecka 12

Den här veckan ska eleverna arbeta med avsnitten 4.6 och 4.7 i sin digitala bok i gleerupsportalen. Eleverna ska räkna uppgifter på minst två nivåer och skriva ned sina uträkningar. Bra om eleverna kan se till att ha sina räknehäften hemma men det går givetvis att använda annat papper.  Här i skolan har vi tittat på två filmer. Länkar till dessa finns i eleverna classroom så att de kan se på dem hemma.

Vecka 13

Nästa vecka ska eleverna arbeta med avsnitten 4.8 och 4.9. Arbetet sker på samma sätt som denna vecka. Länkar till filmer och genomgångar jag har läggs ut i classroom.

.

NO Kemi:

Mer detaljerad beskrivning finns i elevernas kemiclassroom.

För er som varit sjuka under vecka 11. Vi gick  igenom kapitel 3 Fast, flytande och gas i kemiboken i Gleerups alternativt i texthäftet. Mycket av detta är repetition från vad ni har läst i kemi tidigare. Läs igenom kapitlet, stryk under viktiga delar och begrepp. Man kan göra digitala understrykningar i boken samt egna anteckningar. Jag har skrivit in tillhörande a-nummer i veckoplaneringen som finns i classroom. 

Sammanfattning finns på a151

Repetitionsfrågor a575

För er som varit sjuka under vecka 12. Vi började gå igenom kapitel 4 Blandningar

Läs texten i kapitlet, stryk under viktiga delar och begrepp. Man kan göra digitala understrykningar i boken samt egna anteckningar. Jag har skrivit in tillhörande a-nummer och länkat till relevanta studi-filmer i veckoplaneringen i kemiclassroomet. Jag kommer att skriva ett inlägg i classroom efter varje lektion på hur långt vi hunnit gå igenom.

Sammanfattning finns på a114

Repetitionsfrågor a444

Under vecka 13 kommer vi att fortsätta gå igenom kapitel 4.

.

SO:

7A & 7B:  Vi har avslutat arbetsområdet demografi. Några har skrivit ett prov och andra har lämnat in en essä.   Vi kommer nu växla över till att läsa Samhällskunskap. Första arbetsområdet blir Världens urfolk och Svenska minoriteter.   Då många nu kommer att vara hemma i perioder och behöver kunna följa undervisningen hemifrån kommer jag lägga ut mer detaljerade lektionsplaneringar i google classroom.

7C & 7D:

Vecka 12: 

Eleverna har fått respons på Sveriges demografi och kan se den i digiexam och IST. Vi har sedan gått igenom befolkningstäthet, var alla människor på jorden bor samt carrying capacity. Om du varit hemma vecka 12 så se filmen på a121 i gleerups (geografi), läs sedan a782 i gleerups (geografi) och skriv sedan in anteckningar i classroom på frågorna: “befolkningstäthet” och “var bor alla”. Vidare så läs på: https://urbanutveckling.se/ordlista/abc/barformaga och skriv sedan in anteckningar i classroom på frågorna: “carrying capacity”.

Vecka 13: 

Vi arbetar vidare med den demografiska transitionen och migration i världen och inleder sedan slutuppgiften om ett lands befolkning.

.

TYSKA:

Vi har börjat arbeta med kapitel 6 i boken och eleverna har gjort uppgiften “Interview mit Lukas” i classroom och s 43 i boken. På torsdag ska eleverna kunna svara på reporterns frågor untantill. Elever som är frånvarande kan även arbeta med de andra övningarna under rubriken “Genau kapitel 6” i classroom. 

.

SPANSKA:

Davids grupp: Vi håller på att fortsätta jobba med den skriftliga förmågan. Eleverna håller på att skriva ett brev där de presentera sig själva och berättar om olika saker kring skolan och lära sig att ställa frågor för att förbättra skriftligt interaktionen. Vecka 13 ska eleverna göra en skriftligt test om den här.Vecka 11

Uncategorised Posted on fre, mars 13, 2020 09:37:53

Hej!

Måndag och tisdag nästa vecka är det studiedagar och eleverna är således lediga från skolan.

Vi kommer att ha ett föräldramöte 15/4 klockan 18.00 i skolans matsal. På detta möte kommer vi att informera om bland annat kommunikation och sedan kommer moamottagningen informera hur det ser ut med narkotika, alkohol och tobak i Norrköping, hur man kan jobba förebyggande och informerar om Moas verksamhet.

Vi kan även meddela att kulturskolan har ställt in sitt öppna hus nästa vecka.

Slutligen så tänker vi ju alla på coronaviruset just nu. På Råsslaskolans hemsida kan ni läsa de direktiv som finns just nu i kommunen. 

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

.

.

.

Ämnesplaneringar för vecka 12

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi fortsätter att gå igenom de olika texterna i en tidning. Vi har pratat om nyhetsartikel och notis. Eleverna har fått välja vilken de ska skriva. Denna vecka kommer vi prata om reportage, recension och krönika. Vi kommer också att göra en analys av en krönika.

Vi fortsätter även att läsa tyst enligt de överenskommelser vi gjort i respektive klass. Alla klasser får sammanlagt en timme i veckan att läsa tyst. 

7D: Vi fortsätter att repetera tidningstexter inför provet som kommer att göras onsdag 25/3 på eftermiddagslektionen.

ENGELSKA:

7A & 7B: Den här veckan har eleverna sin sista läslektion (7A onsdag, 7B torsdag) och vecka 13 ska de vara beredda att redovisa sin bok skriftligt. Om man inte hinner läsa klart boken på lektionstid, får man vara beredd att läsa lite hemma som läxa.

7C & 7D: Vi kommer att inleda en ny skrivuppgift. Vi har glosläxa till torsdag, denna gång med många ord. Blir det för många så fokusera på färre och att lära sig dem väl. 

MATEMATIK:

7C & 7D: Då många elever upplever det svårt med bråk så håller vi oss kvar inom det arbetsområdet några dagar till. 7C har fått ett häfte att arbeta i.

NO/TEKNIK:

Vi fortsätter med kemi och denna vecka har vi läst om fast, flytande och gas. Nästa vecka läser vi om blandningar.

SO:

7A & 7B:  Vi avslutar arbetsområdet demografi.  De elever som valt att skriva prov kommer att göra detta 18/3.     För de som valt att skriva en essä är sista inlämningsdag 19/3 för 7A och 23/3 för 7B.  

7C & 7D: Eleverna kommer att få respons på provet de skrev om Sveriges demografi. Vi inleder nu ett avsnitt om jordens befolkning som kommer mynna ut i en skrivuppgift som ska lämnas in 31/3.

TYSKA: Eleverna har arbetat med en bildtext om August och Willi och den ska redovisas muntligt och skriftligt på fredag. Uppgiften ligger som vanligt i classroom.Vecka 10

Uncategorised Posted on fre, mars 06, 2020 13:23:46

Hej!

Nästa vecka är en vanlig skolvecka. 

Om ni önskar att få tillgång till elevernas provschema så finns det nedan. Vi vill påpeka att det uppdateras kontinuerligt och bara innehåller större uppgifter som elever kan behöva studera till utanför skoltid. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a4lRftLqA0G0SxZSz1i7t7ute4jX5AjXt68QvkdJ5CQ/edit?usp=sharing

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

.

.

Ämnesplaneringar för vecka 11

SVENSKA: 

7D: Vi fortsätter att arbeta med olika tidningstexter.

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi fortsätter med vårt läsprojekt och eleverna ska ha läst klart och skrivit om sin bok onsdag 18/3 7A och torsdag 19/3 7B. Eleverna har även verbläxa varje vecka.

7C & 7D: Vi fokuserar på att läsa texter och grammatik denna vecka. Glosläxa till torsdag.

MATEMATIK:

7A & 7B: Vi fortsätter arbeta med bråk och procent, motsvarande kapitel 4 i gleerups. Uppgifter finns i classroom och i gleerups.
Ett prov på detta område kommer torsdag vecka 12.
Mattestuga är onsdagar 14:15 till 14:45 och torsdagar 15:30 till 16:00

NO/TEKNIK:

På måndag har alla klasser kunskapskoll i kemi på Ämnenas små byggstenar. Text finns i den digitala kemiboken kapitel 2 eller i häftet som alla elever fått. Frågor att träna på finns i classroom/kemi.

SO:

7A & 7B:  Vi arbetar med demografi.  Eleverna skriver en essä, antingen enskilt eller i grupp, där de behandlar en frågeställning kopplat till den demografiska utvecklingen i världen.  Arbetet ska vara färdigt om 1 vecka Instruktioner finns i google classroom. 

7C & 7D: Eleverna har prov i Sveriges demografi. 7C på onsdagen och 7D på tisdagen. I classroom har eleverna en lista med tips på hur de bäst förbereder sig. 

TYSKA:

Vi tränar mer på modala hjälpverb och på torsdag ska eleverna kunna böja de modala hjälpverben i presens. Därefter börjar vi arbeta med en ny bildserie om August och Willi i syfte att träna den skriftliga och muntliga förmågan.

SPANSKA:

Davids grupp: Vecka 10 har vi haft en hörförståelsetest så att eleverna kan visa hur de har utvecklat deras förmågan. Vi jobbar med att runda av ämnet Skola. Vi ska fokusera v11 på att skriva och berätta om sig själv och skolan för att förbereda proven så eleverna ska ha v13 (skriva) och v14 (muntligt).Vecka 9

Uncategorised Posted on fre, februari 28, 2020 10:59:57
Hej!

Nu har det till slut kommit lite vinterväder. På grund av risk för skador på elever och deras egendom så vill vi inte att eleverna kastar snöboll i skolan. Prata gärna om det hemma. 

Det spelas mycket kort just nu på raster. Tyvärr slits kortlekarna ut. Om någon har en kortlek liggandes hemma som ni kan tänka er att skänka så tar vi gärna emot den. Även fotbollar tar vi emot.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

Ämnesplaneringar för vecka 10

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi börjar arbeta med tidningstexter. 

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi har påbörjat terminens bokprojekt, vilket innebär att eleverna läser en självvald bok som de sedan ska redovisa skriftligt (v 13) och muntligt (v 14). Vi läser på två av de tre lektionerna. Vi fortsätter med verbläxor under denna period (7A till fredagar och 7B till torsdagar).

7C & 7D: Vi Eleverna har börjat på och kommer denna vecka att skriva klart en berättelse om en lantbrukarfamilj. Vi skriver på lektionstid och inlämningen är på torsdag. Även glosläxa är till torsdag. 

MATEMATIK:

7C & 7D: Vi arbetar med bråk och procent och elevernas veckoplanering ligger i deras classroom. Det eleverna inte hinner med av sin veckoplanering blir läxa att göra klart till på tisdag.Samtidigt har vi några bedömningsuppgifter på arbetsområde geometri kvar att göra

NO/TEKNIK:

Vi fortsätter med kemi och arbetsområdet kapitel 2 i kemiboken Ämnenas små byggstenar. Vi arbetar med läsförståelse och studieteknik tillsammans i helklass. 

Kunskapskoll 9/3 på arbetsområdet

SO:

7C & 7D: Vi arbetar vidare om Sveriges demografi och fokuserar på vad kommuner gör. Denna vecka ska vi även jobba med en vislet. Sedan har eleverna prov på området vecka 11.

TYSKA: Eleverna får träna att berätta vad som händer under en dag. Glosläxa till torsdag. Vi fortsätter också att träna på användandet av modala hjälpverb.Vecka 7

Uncategorised Posted on fre, februari 14, 2020 10:33:20

Hej!

Nästa vecka är det lov och eleverna är således lediga. Vecka 9 är sedan en helt vanlig skolvecka. 

Här kommer information om Österviks kollo som eleverna har möjlighet att åka på i sommar. För mer information se bifogade filer. https://arskurs7blogg.rasslaskolan.se/wp-content/uploads/2020/02/ÖSTERVIKS-BARNKOLONI-2020-Folder.pdf https://arskurs7blogg.rasslaskolan.se/wp-content/uploads/2020/02/Östervik-ansökningsblankett-2020-003.pdf

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

Ämnesplaneringar för vecka 9

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi kommer att ha en avslutande diskussion kring Häxfeber. Vi kommer träna välskrivning och börja arbeta med tidningstexter. 

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi förbereder oss inför vårterminens bokprojekt då eleverna kommer att börja läsa en bok på engelska som de sedan kommer att redovisa muntligt och skriftligt.

7C & 7D: Vi är klara med talen och kommer att fokusera på läsförståelse och skrivande under veckan. Glosor till torsdagen.

MATEMATIK:

7C & 7D: Vi avslutar nu avsnittet om geometri. Eleverna kommer dock få några fler bedömningsuppgifter på det området efter lovet så har man inte gjort klart sina planeringar så finns det chans under lovet. Efter sportlovet påbörjar vi ett  arbetsområde kring bråk och procent.

NO/TEKNIK:

På måndag 24/2 har vi kunskapskoll på

 • Laborationsmaterial som finns i kemiboken på a646.
 • Farosymbolerna som finns i kemiboken på a469.
 • Kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi förbättrat våra levnadsvillkor, gärna i kronologisk ordning.
 • Kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi används på sätt som kan leda till miljöproblem

Från och med tisdagen 25/2 fortsätter vi med kemi och arbetsområdet ämnens små byggstenar.

SO:

7C & 7D: Vi jobbar vidare med Sveriges demografi. 7C kommer att ha prov på avsnittet 11/3 och 7D 10/3.

TYSKA: Vi börjar arbeta med kapitel 4 och eleverna får lära sig att berätta vad som händer under en dag. Vi kommer också att börja bekanta oss med modala hjälpverb.Vecka 6

Uncategorised Posted on fre, februari 07, 2020 11:01:12


Hej!

Tyvärr så har vi många elever som inte sköter mobilförbudet som råder under skoltid. Det har filmats i skolan och telefonerna har till och med använts i omklädningsrum. Detta skapar en otrygg miljö för alla och distraherar eleverna i deras skolarbete vilket är helt oacceptabelt. Vi kommer nu att ta krafttag mot detta och trycka på mot eleverna att lämna ifrån dem och pricka av dem när de lämnar in. Vet du som vårdnadshavare redan nu att ditt barn alltid lämnar sin telefon hemma så önskar vi att du meddelar ditt barns mentor det. Vi vill helst jobba med att undervisa era barn så ju fler mobiler som ni kan garantera är hemma desto bättre.

Vidare så är det avlusningshelg. Mer information om det finns här: https://arskurs7blogg.rasslaskolan.se/wp-content/uploads/2020/02/Information-förebygga-huvudlöss-1.docx

Vecka 8 är det Sportlov men nästa vecka är en helt vanlig skolvecka.

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

Ämnesplaneringar för vecka 7

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C: Vi läser klart boken Häxfeber kap 11-14 och svarar på frågor kring detta. Hinner vi kommer vi ha en diskussion kring boken annars tar vi den efter lovet. 

7D: Vi gör en avslutande uppgift till “Det finns inga skridskor i öknen” under lektionstid på måndag. Detta gör vi i DigiExam. Vi fortsätter sedan att arbeta lite med skrivregler.

ENGELSKA:

7A & 7B: Eleverna har nu fått feedback på sina faktatexter om djur och ‘även fått resultatet på terminens första hör- och läsförståelse text. Vi avslutar under veckan arbetet med det kapitel som handlar om djur. Ny läxa med temaformer av några oregelbundna verb (7A fredag, 7B torsdag).

7C & 7D: Nästa vecka är det dags för eleverna att framföra sina tal. 7Cs killar framför dem på måndagen och tjejerna på tisdagen. 7Ds tjejer framför dem på tisdagen och killarna på torsdagen. Ingen glosläxa denna vecka.  

MATEMATIK:


7C & 7D:

Denna vecka avslutar vi arbetsområde geografi med skala, symmetri samt repetition. Eleverna har haft två bedömningsuppgifter än så länge och det kommer bli en eller två uppgifter även denna vecka.

NO/TEKNIK:

Nästa vecka arbetar vi med att repetera arbetsområdet, Vad är kemi? Eleverna har kunskapskoll måndag 24/2. Fakta finns i kemiboken i Gleerups kapitel 1.

 • Laborationsmaterial som finns i kemiboken på a646.
 • Farosymbolerna som finns i kemiboken på a469.
 • Kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi förbättrat våra levnadsvillkor, gärna i kronologisk ordning (tidsföljd)..
 • Kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi används på sätt som leder till miljöproblem.

SO:

7A & 7B:  Eleverna har prov på namngeografi och kartografi på måndag 10/2, därefter kommer vi att arbeta med sveriges demografi. 

7C & 7D:Vi fortsätter jobba med Sveriges demografi. 

TYSKA: Vi avslutar kapitlet om kläder och fickpengar. Eleverna kommer att skriva en dialog som handlar om det temat. Eleverna har nu fått resultatet på det prov som testade ordkunskap/grammatik samt terminens första hör- och läsförståelsetest. Ingen läxa denna vecka.

SPANSKA:

Davids grupp: Eleverna har genomfört ett läsförståelsetest under vecka 6. Under vecka 7 ska vi fortsätta jobba med området Skolan och träna hörförståelse eftersom eleverna ska ha sitt första hörförståelsetest i terminen under vecka 9.Vecka 5

Uncategorised Posted on fre, januari 31, 2020 11:39:11

Hej!

Som ni ser så vill inte vintern infinna sig riktigt. Vi har därför valt att lägga vår vinterfriluftsdag på is =). Blir det vinterväder framöver så gör vi något med några dagars framförhållning, i annat fall så kommer eleverna oavsett att ha en halvdags orientering i maj och en friluftsdag i juni. 

Vi bifogar även denna om grupper för barn med anhöriga med funktionsvariationer eller är sjuka: https://arskurs7blogg.rasslaskolan.se/wp-content/uploads/2020/01/Mötesplats-ung-anhörig-VT2020-3.pdf

Vänliga hälsningar från arbetslag 7

Ämnesplaneringar för vecka 6

SVENSKA: 

7A, 7B, 7C:  Vi fortsätter arbeta med Häxfeber. Denna vecka kommer vi arbeta med kap 8-10.

ENGELSKA:

7A & 7B: Vi lyssnar på nyheter på engelska för att träna hörförståelse. Vi arbetar med de sista texterna i boken kring temat “Animals” och tränar vidare på verbformer. Läxa är temaformer av oregelbundna verb (7A fredag, 7B torsdag)

7C & 7D: Vi jobbar vidare med muntliga presentationer om en maträtt/bakverk som ska hållas vecka 7. Glosor till torsdag.

MATEMATIK:

7A & 7B: Datumet blev fel för provet, torsdag är 6/2.

7C & 7D: Vi fortsätter arbeta med geometri och riktar in oss på area.

Eleverna och jag har kommit överens om att vi inte ska ha något prov på arbetsområdet geometri utan att eleverna istället får ett antal större uppgifter som de gör på lektionstid och lämnar in för bedömning. Det blir någon uppgift i veckan som baseras på den planering som eleverna får. Detta gör att det blir extra viktigt för eleverna att hänga med i sina planeringar och inte halka efter med arbetet. 

NO/TEKNIK:

Vi arbetar vidare med avsnittet -Vad är kemi? I elevernas kemiclassroom finns ett dokument om vad de förväntas kunna vid nästa kunskapskoll som är måndag 24/2

SO:

7C & 7D: 7C har avslutat och lämnat in frågorna om kartografi och 7D kommer göra det på måndag. Nästa vecka börjar vi med samhällskunskap om Sveriges demografi.

TYSKA: Vi ser på ett program som handlar om att handla mat och arbetar med uppgifter på det. Vi ska också ha terminens första hör- och läsförståelseprov. Läxa till torsdag: glosor till text 3D.

SPANSKA:

Davids grupp: Vi fortsätter jobba med området “Skolan”. Har fokuserat på att bygga upp ordförrådet och att gå igenom skolämnena, olika ställe som finns i skolan och kläder. Vi har också tränat hörförståelse och läsförståelse inför prov i vecka 6 (läsförståelsetest på fredag) och vecka 9 (hörförståelsetest på fredag).Nästa »